HISTORIEN

Da Frederik den Femte i 1759 ønskede at bygge marmorkirken var det meningen at opføre den i sandsten fra Nexø. Derfor etablerede han Stenbrudet og opførte Stenbrudsgaarden til de ledende medarbejdere i bruddet. Gennem ca. 200 år var her et aktivt stenbrud først med kongen som arbejdsgiver og senere forskellige private aktører, men i 1950´erne lukkede stenbruddet endegyldigt, da det ikke  længere var rentabelt. Stenbrudsgaarden forfaldt og var nedrivningstruet, da Slots- og Kulturstyrelsen overtog det i 1990érne og for egne midler besluttede at bringe det tilbage til den oprindelige stand som i 1759.

Det var en omfattende renovering som først sluttede helt oppe i 2015, da man renoverede Længerne. Efter renoveringen af hovedhuset flyttede CRT _ en forskningsenhed under Københavns Universitet ind ii 1990´erne og blev  her de næste 25 år. I 2021 flyttede de ud og Bornholms Sparekasses Fond, som havde købt det af Staten i 2007, besluttede at sælge gården. 

Vi overtog den i 2022 med den vision at bringe gården tilbage til de oprindelige boliger fra 1759 og samtidig åbne udearealerne op for offentligheden. Dette arbejde er vi stadig i gang med og har til det formål har vi oprettet de 2 fonde: Stenbrudsgaardens Venner (Læs mere) og Stenbrudssøens Venner (Læs mere)

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.