HISTORIEN

Da Frederik den Femte i 1759 ønskede at bygge marmorkirken var det meningen at opføre den i sandsten fra Nexø. Derfor etablerede han Stenbrudet og opførte Stenbrudsgaarden til de ledende medarbejdere i bruddet. Gennem ca. 200 år var her et aktivt stenbrud først med kongen som arbejdsgiver og senere forskellige private aktører, men i 1950´erne lukkede stenbruddet endegyldigt, da det ikke  længere var rentabelt. Stenbrudsgaarden forfaldt og var nedrivningstruet, da Slots- og Kulturstyrelsen overtog det i 1990érne og for egne midler besluttede at bringe det tilbage til den oprindelige stand som i 1759.

Det var en omfattende renovering som først sluttede helt oppe i 2015, da man renoverede Længerne. Efter renoveringen af hovedhuset flyttede CRT _ en forskningsenhed under Københavns Universitet ind ii 1990´erne og blev  her de næste 25 år. I 2021 flyttede de ud og Bornholms Sparekasses Fond, som havde købt det af Staten i 2007, besluttede at sælge gården. 

Vi overtog den i 2022 med den vision at bringe gården tilbage til de oprindelige boliger fra 1759 og samtidig åbne udearealerne.

Konverteringen til boliger er fuldført, men vi arbejder fortsat på at etablere aktiviteter der åbner udearealerne op for offentligheden. Til det formål har vi oprettet de 2 fonde: Stenbrudsgaardens Venner (Læs mere) og Stenbrudssøens Venner (Læs mere)


Fra ruin til smuk gård

Stenbrudsgaarden var nedrivningstruet, da Slots- og Kulturstyrelsen besluttede at redde gården og genopbygge den til fordums storhed anno 1759.

Frihedsstøtten i København er skabt på Stenbrudsgaarden

Stenbrudsgaarden har leveret sten til mange betydningsfulde  bygningsværker i Danmark, bl.a. Frihedsstøtten i København. Her ses en model af Frihedsstøtten på Stenbrudsgaardens gårdsplads.

Elmetræer og stenbrud

Gården havde 2 karakteristiske elmetræer, som måtte fældes pga elmesyge. Forrest ses den blotlagte klippevæg ved søen og en sti op mod gården. Begge dele er et stort ønske at få genetableret.